Logga In
   ...makes it easier, faster and more fun!
Logga In

Kvalitet och Miljö


Viqma System är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Ladda ner vårt certifikat här:

Vår kvalitetspolicy:

Vi på Viqma System AB ska vara närvarande och lyhörda för våra kunders önskemål. Vi ska vara en pålitlig och kompetent samarbetspartner i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

 • Vi ska genom engagerade, kompetenta och trevliga medarbetare säkerställa att våra kunder får en positiv och professionell upplevelse i alla lägen.

 • Vi ska genom vår unika och flexibla systemlösning hjälpa våra kunder att förenkla och effektivisera sina verksamheter.

 • Vi erbjuder snabba leveranser med hög leveranssäkerhet där vi lovar det vi kan hålla, och håller det vi lovar

 • Vi ska hantera reklamationer positivt och utan dröjsmål.

 • Vi ska minst uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Vår miljöpolicy:

Viqma System AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 • Vi ska minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
 • Vi ska genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
 • Vi ska arbeta förebyggande med risker och möjligheter för att minska föroreningar, genom intern planering, samåkning och möten via webben.
 • Vi ska göra aktiva miljöval vid inköp och arbeta miljöinriktat med våra leverantörer och samarbetspartners.
 • Vi ska arbeta aktivt med att utveckla och optimera vårt miljöledningssystem i syfte att förenkla våra kunders miljöarbete.
 • Vi ska öka miljömedvetenhet hos våra kunder genom att integrera miljöprocesserna i det dagliga arbetet.
 • Vi ska tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.