Logga In
   ...makes it easier, faster and more fun!
Logga In
| Personlig startsida  | Dokument/Rutiner  | Lagar/Krav  | Avvikelser  | Systematiska uppgifter  |
| Förbättringar  | Projekt  | Kompetens  | Risk/Möjligheter  | Mål & Mät  | Undersökningar  | Leverantör  | Kemikalier

Mål & Mät


Arbeta målinriktat och bryt ner målen i delmål och aktiviteter.

Följ upp nyckeltal och statistik som Ni kan registrera antingen års-, månads- eller veckovis.

Välj ut vilka grafer och mål som ska visas på startsidan.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!