Logga In
   ...makes it easier, faster and more fun!
Logga In
| Personlig startsida  | Dokument/Rutiner  | Lagar/Krav  | Avvikelser  | Systematiska uppgifter  |
| Förbättringar  | Projekt  | Kompetens  | Risk/Möjligheter  | Mål & Mät  | Undersökningar  | Leverantör  | Kemikalier

Leverantör


Används för att värdera och bedöma betydande leverantörer.

Skicka med en enkel knapptryckning, ett webbformulär med frågor till leverantören.

I leverantörsmodulen visas en sammanställning av leverantörens svar, när certifikat går ut och leverantörsstatistik.

Ni kan även göra Er internbedömning här och skapa åtgärdsplaner.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!