Logga In
   ...makes it easier, faster and more fun!
Logga In
| Personlig startsida  | Dokument/Rutiner  | Lagar/Krav  | Avvikelser  | Systematiska uppgifter  |
| Förbättringar  | Projekt  | Kompetens  | Risk/Möjligheter  | Mål & Mät  | Undersökningar  | Leverantör  | Kemikalier

Kompetens


Visar vilka kompetenser som finns i företaget och vad har Ni för olika ansvar och befogenheter.

Med automatik skapas olika matriser som t.ex. befattningsmatris och kompetensbristmatris.

Här kan Ni även skapa utbildningsplaner och utvärdera utförda utbildningar.

Kompetensmodulen ger ett bra underlag för medarbetarsamtal och anställningar.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!