Logga In
   ...makes it easier, faster and more fun!
Logga In
| Personlig startsida  | Dokument/Rutiner  | Lagar/Krav  | Avvikelser  | Systematiska uppgifter  |
| Förbättringar  | Projekt  | Kompetens  | Risk/Möjligheter  | Mål & Mät  | Undersökningar  | Leverantör  | Kemikalier

Avvikelser & Olycka/Tillbud


Avvikelsemodulen används för att och dokumentera oförutsedda händelser som Ni bör reagera på.

T.ex. reklamationer, leverantörsproblem, interna kvalitetsbrister och arbetsolyckor.

Genom att arbeta med PDCA metoden lär Ni er av tidigare misstag och får en tydlig uppföljning.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!