Logga In
   ...makes it easier, faster and more fun!
Logga In
| Personlig startsida  | Dokument/Rutiner  | Lagar/Krav  | Avvikelser  | Systematiska uppgifter  |
| Förbättringar  | Projekt  | Kompetens  | Risk/Möjligheter  | Mål & Mät  | Undersökningar  | Leverantör  | Kemikalier

Risk/Möjligheter


Registrera de risker och möjligheter som finns i verksamheten samt vad de har för påverkan.

En bedömningsmodell för sannolikhet och konsekvens hjälper Er sedan att prioritera vad som är väsentligt att arbeta med.

Risk/möjlighetsmodulen uppfyller kraven för hantering av miljöaspekter och arbetsmiljörisker. Den kan även användas för riskbedömning av maskiner m.m.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!