Logga In
   ...makes it easier, faster and more fun!
Logga In

Företaget


VIQMA System AB startade i april 2010, och har sedan dess utvecklat en egen webbapplikation.

VIQMA står för Verksamhets Integrerat Qvalitet Miljö och Arbetsmiljö.

Webbapplikationen VIQMA System bygger på kraven i ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och utifrån tankesätten i LEAN. Kan även kallas för ledningssystem eller verksamhetssystem.

VIQMA System skapades från en ide om att modernisera, effektivisera och förenkla det arbete som vi såg att företag slet med.

Ett modernt sätt att arbeta med Ledningssystem idag är att anpassa systemet efter företaget och inte tvärsom. Oftast krånglar man till saker mer än vad som behövs.

Vi arbetar ständigt med utveckling för att effektivisera och förenkla för våra kunder.

Vi har nöjda kunder som utvecklas och får goda vitsord från revisorer.

Vision

Skapa nöjda människor i verksamheter som vidareutvecklas och genererar tillväxt i samhället.

Affärside

VIQMA System AB erbjuder tjänster och system för verksamhetsutveckling. Vi underlättar för våra kunder att uppnå sina affärsmål på ett resurseffektivt sätt.

VIQMA System i Pressen


 - Mora Tidning den 19/9 2012